نشست تخصصی کارآفرینی و ارتباط با صنعت در دانشگاه پیام نور استان اردبیل برگزار شد

.

دکتر افسر روحی سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه با حوزه صنعت گفت: نیاز امروز کشور تبدیل دانش به سرمایه است و قسمتی از ماموریت دانشگاه تولید علمی است که نتیجه آن در صنعت کشور کاربرد داشته باشد.
دکتر افسر روحی خاطر نشان ساخت: بستر مناسب برای فعالیت¬های علمی و عملی با توجه به ظرفیت های موجود دانشگاه پیام نور استان اردبیل فراهم است و ما تمام امکانات خود را در تبدیل دانش به سرمایه که منجر به کار آفرینی شود به کار خواهیم گرفت.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل یکی از راههای مقاومتی تر شدن اقتصاد کشور را در ارتباط علم با کار آفرینی و صنعت دانست و تاکید داشت: بینش ما به مساله کارآفرینی و تولید داخلی باید نگاه مسئولانه ای باشد چون در برابر جوانان تحصیل کرده و نیز آینده کشور مسئول هستیم.
در ادامه اعضاء کارگروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان اردبیل، دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند.
گفتنی است، این نشست با شرکت اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور، معاون پارک علم و فناوری استان و با حضور دکتر افسر روحی سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل در دانشگاه پیام نور استان اردبیل برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ