ثبت نام بیمه تکمیلی (بیمه ایران) سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵

.

احتراما به اطلاع کلیه همکاران محترم رسمی ، پیمانی ، قراردادی اعم از (علمی و اداری) و پرسنل شرکتی می رساند از روز یکشنبه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۵ لغایت ۷/۹/۱۳۹۵ با مراجعه به پورتال دانشگاه و انتخاب سامانه بیمه تکمیل درمان (بیمه ایران) میتوانند جهت ثبت نام ، ویرایش اطلاعات ، انتخاب نوع طرح بیمه ای مورد دلخواه اقدام لازم را بعمل آورند .
کلیه همکاران محترم رسمی ، پیمانی ، قراردادی اعم از (علمی و اداری) و پرسنل شرکتی که متقاضی عضویت در بیمه تکمیلی درمان می باشند صرفه نظر از اینکه در سالهای قبل اطلاعات ایشان در سامانه ثبت شده و یا نشده حتما می بایست در موعد اعلام شده با مراجعه به پورتال دانشگاه و ورود به سامانه بیمه تکمیلی نسبت به ثبت نام خود و افراد تحت تکفل قانونی اقدام نمایند و پرینت نهایی آن را پس از امضاء به همراه کپی شناسنامه صفحه اول و دوم (فقط شخص اصلی) به ستاد امور رفاهی سازمان مرکزی و یا مراکزاستانها تحویل نمایند.
• درصورت عدم مراجعه متقاضیان (فرد اصلی) به سامانه فوق و عدم کنترل اطلاعات و تائید آن ، به منزله انصراف عضو اصلی و افراد تحت تکفل از بیمه تکمیلی درمان (بیمه ایران) تلقی خواهد شد .
• طرح انتخابی توسط فرد اصلی برای افراد تبعی نیز لحاظ خواهد شد و امکان تغییر طرح برای افراد تحت تکفل وجود ندارد .
• بعد از انجام ثبت نام و در طول مدت قرارداد به هیچ وجه امکان تغییر طرح از ۱ به ۲ و بلعکس وجود ندارد .
• شایان ذکر است مدت زمان اعلام شده جهت ثبت نام (۳۰/۸/۱۳۹۵ لغایت ۷/۹/۱۳۹۵) به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و به درخواست همکارانی که بعد از تاریخ فوق تقاضای عضویت در بیمه تکمیلی درمان (بیمه ایران) را داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• حق بیمه تکمیل درمان طرح شماره ۱ با احتساب مالیات ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل) معادل ۶۵۰٫۰۰۰ ریال می باشد که از این مبلغ سهم قابل پرداخت توسط دانشگاه ۳۲۵٫۰۰۰ ریال و سهم کارمند میلغ ۳۲۵٫۰۰۰ ریال می باشد .
• حق بیمه تکمیل درمان طرح شماره ۲ با احتساب مالیات ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل) معادل ۸۸۰٫۰۰۰ ریال می باشد که از این مبلغ سهم قابل پرداخت توسط دانشگاه ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و سهم کارمند مبلغ ۴۸۰٫۰۰۰ ریال می باشد .
• فرانشیز برای فرد اصلی و افراد تحت تکفل ایشان در طرح های ۱و ۲ به صورت یکسان ۱۰% لحاظ می گردد.
• در زمان کنترل اطلاعات ، فرد اصلی حتما می بایست شماره حساب بانک صادرات (شبا حساب مربوطه) را بررسی و در صورت هرگونه اشتباه یا مغایرت احتمالی با ستاد رفاهی سازمان مرکزی و یا استانها هماهنگی مربوطه صورت پذیرد .
• در پایان شایان ذکر است پس از انجام مراحل ثبت نام ،فرد متقاضی حتما می بایست پرینت ثبت نام اولیه را از سامانه مربوطه اخذ و به همراه مدارک درخواستی به ستاد رفاهی سازمان مرکزی و یا مراکز استان تحویل نماید. بدیهی است تائید نهایی ثبت نام توسط کارشناس امور بیمه درستادرفاهی سازمان مرکزی و استانها صورت می پذیرد و بعد از آن دیگر امکان ویرایش اطلاعات به هیچ وجه توسط متقاضی وجود ندارد .

جهت ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید:
vipyar.ir/Page.aspx

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ