امام جمعه و بخشدار زرقان از دانشگاه پیام نور زرقان بازدید کردند

.

به گزارش روابط عمومی در این بازدید که امام جمعه و نماینده ولی فقیه زرقان به همراه بخشدار و تعدادی از مسئولین شهر زرقان حضور داشتند آیت الله ربانی با اشاره به ویژگیهای خاص دانشگاه پیام نور برای اقشار کارمند و کم درآم، توجه بیشتر به دانشگاه پیام نور را موجب افزایش سطح آگاهی جامعه وبیشتر شدن نسل تحصیلکرده و بهبود شرایط استخدامی و معیشتی در قشر متوسط و کم درآمد جامعه دانست.
بخشدار زرقان نیز در این دیدار با اشاره به اهتمام دولت در همه بخش ها به ویژه آموزش عالی ،دانشگاه پیام نور را یکی از پارامترهای مهم در ارتفای کمی و کیفی آموزش عالی کشور دانست .وی ادامه به عنوان نماینده عالی دولت در زرقان تمام همت خود را جهت رفع مشکلات عمرانی دانشگاه به کار خواهد گرفت.
در ادامه این بازدید ،خاکپور رییس دانشگاه زرقان با خوشامد گویی به مسئولین ،حضور نماینده ولی فقیه و بخشدار محترم زرقان را مایه دلگرمی برای کارکنان دانشگاه وفرصت مغتنمی برای رایزنی و همفکری برای رفع مشکلات عمرانی دانشگاه و تسریع در ساخت ساختمان آموزشی دانشگاه دانست و افزود با قول مساعد مسئولین استانی برای اختصاص ششصد میلیون تومان به پروژه ساخت دانشگاه ،امیدوار هستیم که بتوانیم در اولین فرصت شاهد افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه باشیم

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ