دانشجوی دانشگاه پیام نور فسا موفق شد به تیم کبدی استان فارس راه یابد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور زهرا دوربین دانشجوی رشته تربیت بدنی این دانشگاه با گذراندن مسابقه انتخابی عضو تیم کبدی استان فارس شد که از جمله تیم های حاضر در لیگ برتر مسابقات کبدی کشور می باشد.
وی علاقه به ورزش و رشته ورزشی خود وحمایت خانواده را عامل موفقیت خود دانسته و هدف خود را راهیابی به تیم ملی بانوان کشور و کسب مقام در مسابقات بین المللی عنوان می کند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ