امکان تعیین محل آزمون پایان ترم برای دانشجویان پیام نور از اول آذر

.

دانشجویان دانشگاه پیام نورشهرهای فارس از اول آذرماه می توانند شهر محل آزمون های پایان ترم خود را انتخاب کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس با اعلام این خبر افزود: با توجه به سیستم انعطاف پذیر واستاندارد دانشگاه پیام نور، امکان انتخاب محل آزمون پایان ترم برای دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد این دانشگاه فراهم شده است.
دکتر عبدالرسول قرائتی با بیان اینکه امکان انتخاب محل آزمون از اول آذرماه تا ۹ آذرماه برای دانشجویان فراهم است، افزود: دانشجویان کارشناسی ارشد برای انتخاب محل آزمون خود می بایست درتاریخ یاد شده به سیستم اینترنتی گلستان مراجعه و نزدیکترین دانشگاه پیام نور به محل سکونت خود در سطح کشور را به عنوان محل آزمون انتخاب نمایند.
وی خاطرنشان کرد: برای دانشجویان کارشناسی، این کار در قالب مهمان اضطراری انجام می گیرد که برای انجام این کار دانشجو می بایست درخواست خود را به مرکز محل تحصیل با قید نام مرکز مورد نظر خود برای حضور درجلسه امتحانی، تحویل و یا فاکس نماید تا اقدامات بعدی دراین خصوص انجام گیرد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس خاطرنشان کرد: امتحانات پایان ترم هر دانشجو فقط در یک مرکز امکان پذیر است و جابه جایی محل آزمون در ایام امتحانات امکان پذیر نخواهد بود پس دانشجویان فقط در فرصت ذکر شده مجاز به انتخاب محل آزمون هستند.
دکتر قرائتی یادآور شد: دانشجویانی که دراین زمان نسبت به انتخاب محل آزمون خود اقدام نکنند، دانشگاه محل تحصیل به عنوان محل آزمون پایان ترم آنان خواهد بود.
وی یادآور شد: دانشجویانی که عضو تیم ملی بوده و یا در اردوها و مسابقات ورزشی شرکت خواهند داشت، قبل از شروع امتحانات نسبت به ارسال و اعلام تاریخ مربوطه، به مرکز/واحد خود اقدام نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ