کرسی آزاد اندیشی با موضوع دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی،توهم یا واقعیت در دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان استان همدان برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، کرسی آزاد اندیشی با موضوع دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی،توهم یا واقعیت در سالن اجتماعات مرکزتویسرکان وبا حضور دو تن از فعالین سیاسی ودانشجویی دانشگاه بوعلی وبا حضور جمعی از دانشجویان وکارکنان واساتید ومسئول بسیج دانشجویی وریاست محترم دانشگاه برگزار گردید .
در این مراسم آقای بیرونی بعنوان نماینده حزب اصولگرایان در خصوص اینکه آمریکا همیشه دشمن ایران بوده واین را در مقاطع مختلف قبل وبعد از انقلاب نشان داده است به طرح موضوع پرداختند وعنوان کرد که آمریکا هیچگاه از دشمنی خود دست بر نداشته اند
در ادامه آقای فیضی به عنوان نماینده اصلاح طلبان عنوان نمود ما نباید بطور مطلق آمریکا را دشمن خود بپنداریم چون آمریکا هم می تواند در پاره ای از مواقع در راستای منافع ما حرکت کند .
ودر ادامه ، بحث با پرسش وپاسخ در اختیار دانشجویان قرار گرفت که دانشجویان با طرح دید گاههای خود در رابطه با موضوع مناظره پرداختند وموافقین ومخالفان هریک از دیدگاهها بطور کتبی وشفاهی به توضیح نظرات خود پرداختند .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ