دو کارگاه آموزشی کنترل خشم و رسانه و آسیب های اجتماعی در دانشگاه پیام نور واحد پردیس برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور واحد پردیس به عنوان دبیرخانه کمیته تخصصی آسیب های اجتماعی شهرستان، در جهت اهتمام به اجرای عملی رفع و کاهش آسیب های اجتماعی شهرستان پردیس، دومین کارگاه آموزشی کنترل را برای کارکنان ۵۲ اداره و ارگان دولتی شهرستان برگزار کرد.
این کارگاه در سالن اجتماعات شهرداری پردیس با حضور ۱۲۰ نفر از مدیران و کارکنان ادارات دولتی به مدت سه ساعت توسط کردمیرزا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور با حضور دکتر تنها رئیس دانشگاه پیام نور واحد پردیس، حیدری فرمانداری شهرستان پردیس، دکتر اسمعیلی عضو هیات علمی واحد پردیس و مدیران ارشد شهرستان تشکیل شد.
همچنین این دانشگاه به عنوان دبیرخانه کمیته آسیب های اجتماعی شهرستان پردیس، کارگاه آموزشی " رسانه و آسیب های اجتماعی" را در راستای اهتمام به کاهش و رفع آسیب های اجتماعی شهرستان پردیس با حضور ۸۰ نفر از کارکنان ادارات و ارگان های دولتی شهرستان برگزار کرد.
در این کارگاه، به مدت ۳ ساعت به بیان مباحث و نظریه های علمی و کاربردی در زمینه آسیب های اجتماعی پرداخته شده و در ادامه تحلیل هایی همراه با پخش قسمتهایی از یک فیلم اجتماعی صورت گرفت و در پایان به سؤالات حاضران در جلسه توسط حسین اکبری نسب عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور پاسخ داده شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ