بازارچه خیریه با هدف کمک به کودکان سرطانی در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان راه اندازی شد

.

راه اندازی بازارچه خیریه در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
بازارچه خیریه با هدف کمک به کودکان سرطانی در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان راه اندازی شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، همه درآمدهای حاصل از این بازارچه به صورت ۱۰۰ درصد برای کمک وحمایت از کودکان سرطانی هزینه می شود.
گفتنی است: این بازاچه در بخش خوراکی ،با غرفه های متعدد راه اندازی شده است.
در مراسم افتتاحیه این بازارچه جمعی از اعضای هئیت علمی ،معاونین ومدیران ودانشجویان حضور داشتند واین بازارچه توسط دکتر نجف زاده معاون دانشگاه وافتتاح شد .
دکتر فاطمه معین الدینی سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان نیز از این بازارچه خیریه بازدید نمودند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ