کارگاه آموزشی مدیریت تالاب ها و پرندگان تالابی با با حضور مسئولین محیط زیست، انجمن سبز چیا، اساتید و دانشجویان در دانشگاه پیام نور مریوان برگزار شد

.

هدف از برگزاری این کارگاه ها: توان بخشی اخلاق زیست محیطی، ارتقای دانش محیط زیستی در جامعه، بهره مندی از توان اقشار مردمی و نهادهای اداری در پیشبرد اهداف محیط زیستی اکوسیستم های آبی، مدیریت زیست بومی تالاب ها، تغییرات اقلیمی، پرنده نگری و… می باشد

در این کارگاه آموزشی سخنرانان مطالبی را در خصوص اهمیت و شناخت محیط زیست، تغییر اقلیم و آب و هوا، پرنده نگری و همچنین مدیریت زیست بومی و توسعه پایدار ارائه نمودند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ