انتخابات انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بیجار با هدف شکوفایی استعدادها، تقویت روحیه کار جمعی، ارتقای بنیه علمی و فرهنگی دانشجویان در رشته های مختلف برگزار شد.

.

در این انتخابات، اعضای فعال انجمن ها پس از بیان برنامه ها، دیدگاه ها و نظرات خود، اقدام به تعیین دبیر و هیات مدیره انجمن ها نمودند

در حال حاضر ۸ انجمن علمی و فرهنگی در این مرکز دانشگاهی مشغول به فعالیت می باشند و برنامه های مختلفی را در طول سال اجرا می نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ