کارگاه آموزشی کاربرد زبان بدن در دانشگاه پیام نوراستهبان برگزارشد

.

به گزارش روابط عمومی ،به همت انجمن روان شناسی کارگاه آموزشی آشنائی با کاربردزبان بدن درآزمایشگاه روان شناسی مرکز استهبان برگزارشد.
دراین برنامه رمضانی کارشناس ارشد روان شناسی گفت: زبان بدن شامل انواع ارتباط غیرکلامی یا رفتاری است و یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند قادر است با دیگران ارتباط برقرار نماید
این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی مثل قرار گرفتن دست ها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن، ژست های مختلف مانند حالت ها، اطوارها، اداها، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت و حرکات چشم‌ها باشد
رمضانی درادامه افزود :موانعی مانند تکمیل جملات دیگران، قضاوت کردن، برچسب زدن، ارجاع به خود دادن و عدم آشنایی با حالات زبان بدن موجب اختلال در ارتباطات بین فردی می شود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ