کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس با موضوع «ایرانی، ایرانی بخر» برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، با توجه به سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" انجمن علمی مدیریت،اقتصاد و حسابداری با همکاری اداره فرهنگی و فوق برنامه، کرسی آزاد اندیشی با موضوع « ایرانی، ایرانی بخر » را در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور با حضور اساتید مربوطه آقای نعمتی و آقای محسنی به عنوان داوران این کرسی برگزار نمود.
این کرسی با استقبال کثیری از دانشجویان مواجه شد و از شور و هیجان خاصی برخوردار بود، شیوه طرح موضوع و ارائه مباحث به صورت علمی و طبق اصول برگزاری کرسی ها موجب شد پس از بیان گروهای مخالف و موافق در خصوص خرید کالای ایرانی، دانشجویان حاضر در جلسه این فرصت را پیدا کنند تا سئوالات خود را از گروههای موافق و مخالف و داور بپرسند و نظر خود را بیان کنند. بیشترین مباحث مطرح شده حول محور حمایت از تولید داخلی، رشد اقتصادی، تولید ملی و خودکفایی،بازاریابی،مالیات،توسعه سیاسی و اقتصادی بود که درباره آنها بحث و گفتگو شد.
در پایان این جلسه داوران به طور مفصل به ابهامات حاضرین پاسخ دادند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ