راه اندازی کلینیک آسیب های اجتماعی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

.

اولین جلسه" کارگروه فرهنگی اجتماعی شبکه جامع دانشگاههای استان خراسان" با حضور روسا و معاونین دانشگاههای استان در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی، دکتر داوریار رییس کارگروه فرهنگی شبکه جامع دانشگاههای استان خراسان ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی با بیان اقدامات فرهنگی دانشگاه افزود: افتخار می کنیم که در دانشگاهی فعالیت می کنیم که برند دانشگاه فرهنگی را مایه مباهات خود می داند.
رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی افزود: بالغ بر ۱۷۵۰ برنامه موثر فرهنگی صرفا در یک سال اخیر در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی برگزار شده و معتقدیم ظرفیت این دانشگاه بیش از اینها می باشد.
در ادامه این نشست دکتر اعظم امینی، دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی شبکه جامع دانشگاههای استان، در خصوص تدوین آیین نامه استانی کارگروه و هم افزایی و هم فکری میان دانشگاهی جهت ترویج فرهنگ اسلامی شدن دانشگاهها حسب دستور مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) نکاتی را بیان کردند.
همچنین دکتر یوسفی معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص برون دانشگاهی بودن فعالیت ها و ماموریت های کارگروه فرهنگی، دکتر نوعی نماینده روسای دانشگاهها و مراکز آموزش غیرانتفاعی استان خراسان رضوی در خصوص انجام فعالیت های مشترک بین دانشگاهی و تشکیل بازوهای مشورتی متخصصین، دکتر پیمانی زاد معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد مشهد ضمن تاکید بر پیگیری چالش های فرهنگی استان به صورت عملیاتی و دکتر انوشه دبیر اجرایی شبکه جامع دانشگاههای استان ضمن بیان مساله و اهمیت این کارگروه در زمینه فرهنگ و سعی در اجرای عملیاتی شدن مصوبات این کارگروه، به ارائه نظرات پرداختند.
از مهمترین مصوبات این نشست تشکیل کلینیک¬های آسیب های اجتماعی به پیشنهاد پیام نور خراسان رضوی به منظور بررسی چالشهای فرهنگی استان و کنترل آسیب های اجتماعی و تقویت فرهنگ عمومی استان و همچنین دعوت از سازمانها و نهادهای بیرونی به منظور افزایش تعاملات به منظور هم افزایی بیشتر بود.
شایان ذکر است در جلسه شبکه جامع دانشگاههای استان خراسان که با حضور استاندار و معاونین استانداری و کلیه روسای دانشگاهها برگزار می شود دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به عنوان رییس کارگروه فرهنگی شبکه جامع دانشگاههای استان، انتخاب شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ