شاهپور نیکبخت شیبانی به عنوان مشاور رییس و سرپرست دفتر مرکزی حراست منصوب شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر رستمی ابوسعیدی ضمن تشکر از زحمات گلستانیان مدیر قبلی دفتر مرکزی حراست در حکمی شاهپور نیکبخت شیبانی را به عنوان مشاور رییس و سرپرست دفتر مرکزی حراست دانشگاه منصوب کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ