ضرورت هایی که اعضای علمی باید مورد توجه قرار دهند

.

دکتر فراهانی با اشاره به اقدامات دانشگاه برای بهبود وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی، مواردی را که اعضای هیات علمی باید با قید فوریت نسبت به انجام آن اهتمام ورزند، اعلام کرد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی با تاکید بر ضرورت اتمام به موقع تحصیل اعضای هیات علمی در مقطع دکتری داخل و خارج از کشور گفت: اعضای هیات علمی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداکثر ۴سال و در ظرف مدت قانونی تحصیل بتوانند از رساله خود دفاع نمایند و فقط در شرایط خاص و برای یک نیمسال تحصیلی، با رعایت ضوابط و درصورت تایید هیات رئیسه تمدید خواهد شد.
دکتر فراهانی تصریح کرد: آن دسته از اعضای هیات علمی که بین ۵-۷ سال ماندگاری در وضعیت پیمانی داشته اند و با موافقت هیات رئیسه یا هیات امنا حسب مورد نسبت به تمدید یک ساله آن اقدام شده است ، لازم است با قید فوریت نسبت به تکمیل پرونده و ارسال سوابق علمی و اجرایی خود اقدام نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ