دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکزمیناب درجمع صمیمی معلولین ذهنی حضور یافتند

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز میناب همراه با خانم زهرا خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور میناب از مرکز توان بخشی مهرانه حبیب ابن مظاهر بندرعباس بازدید کردند.
خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه هدف این بازدید را آشنایی با دانش آموزان استثنایی آموزش پذیر و مرکز نگهداری معلولین ذهنی دانست.
در این بازدید آشوری مدیر مرکز راجع به دسته های مختلف کودکان استثنایی آموزش پذیر مرکز مهرانه و خدمات آموزشی این مرکز توصیحات لازم را ارائه و به پرسشهای دانشجویان پاسخ داد.
و در این بازدید در خصوص نحوه نگهداری این دسته از کودکان حمایت پذیر و از مشکلات مالی فراوان مرکز و نحوه دریافت کمکهای مالی مردمی و خیرین پرداختند .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ