هدف گزاری مشترک فرهنگی مسولان دانشگاه پیام نور استان بوشهر قابل تقدیر است

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مدیر دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در مراسم تودیع و معارفه مسول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت:اخبار وگزارشات بسیارخوبی درخصوص مسائل فرهنگی استان بوشهر به ما رسیده است و این اتفاق رخ نمی دهد مگر درفضای همدلی و صمیمیت و یک دغدغه مشترک دینی و انقلابی.
حجت الاسلام علی تقوی افزود:اینکه دانشگاه پیام نور استان بوشهر درمشهد طرح ضیافت اندیشه برگزار می کند این دغدغه و هدفگزاری مشترک قابل تقدیر است.
وی در خصوص ارتباط دین و علم گفت:دنیای امروز با تمام قدرت به دنبال تفکر سکولاریزم است و این تفکر سبب دین زدایی از جامعه می شود وپیوند عمیق بین علم دین را ازبین می برد.
حجت الاسلام تقوی افزود:تفکر اومانیزم با تمام قدرت دارد از جامعه اخلاق زدایی و هنجار زدایی می کند وهجوم این تفکرات به جوامع اسلامی سبب تاثیر پذیری این جوامع از تفکر اومانیزم شده است ولی درجامعه ما بعد از انقلاب اسلامی علم ودین پیوند خورده و مسیر جدیدی در پیش گرفته شده است.اما دنیای غرب نمی خواهد این اتفاق نیفتد زیرا چندصد سال تلاش کرده است که این موضوع از ذهن ها پاک شود.
وی ادامه داد:اما ما می خواهیم جوامع دینی و علمی ما یکی باشند بلکه حتی جوامع علمی الگوی جوامعه دینی ما باشد .
حجت الاسلام تقوی در این خصوص اشاره کرد:بیشترین دیدارهای مقام معظم رهبری با دانشگاهیان است و ایشان بیشترین وقت را به دانشجویان اختصاص می دهد و اهتمام زیادی به موضوع دانشگاه دارند.
مدیر دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هابا اشاره به انجام فعالیت های خوب فرهنگی دردانشگاه ها گفت: در دانشگاه برنامه های فرهنگی بسیار خوبی انجام می شود که از نمونه آنها اعتکاف دانشجویی،عزاداری و… که نشان طینت پاک دانشجویان دارد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه های استان بوشهرنیز گفت:امروزایران اسلامی در صحنه جهانی تاثیر بسزایی داردو درمعادلات سیاسی و نظامی قابل انکار نیست که این درسایه روحیه جهادی و انقلابی بوجود آمده است .
حجت الاسلام دشتی افزود:امسال اساتید و دانشجویان استقبال بسیار خوبی از پیاده روی اربعین داشته اند و که لازم است اساتید از این فرصت فرهنگی و مذهبی برای ارتقائ سطح آگاهی دانشجویان استفاده کنند.
وی افزود:در دفاتر نهاد استان بوشهر کارهای بسیار خوبی انجام شده است ولی البته نباید به این بسنده کنیم و تعداد بیشتری از اساتید و دانشجویان باید در طرح ها شرکت کنند.
حجت الاسلام دشتی ادامه داد:در دانشگاه پیام نوراستان بوشهر کارهای فرهنگی بسیار خوبی انجام شده چه نهاد و چه اساتید و دانشجویان در این طرح ها مشارکت فعال داشته اندکه ازجمله می توان به استقبال خوبی که از طرح ضیافت اندیشه شده، اشاره کرد.

همچنین رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر نیز گفت: تعامل بسیار خوبی بین نهاد و انجمن ها و تشکل های دانشجویی وجود دارد که سبب انجام فعالیت های خوبی دراین زمین شده است.
دکتر محمد رضا بحرانی گفت:دانشگاه سعی در ایجاد زمینه مناسب برای انجام فعالیت های فرهنگی دارد تا انجام ها و تشکل های دانشجویی بتواندد دربستری مناسب به فعالیت بپردازند و همین موضوع می تواند به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در انجام فعالیت های فرهنگی کمک خوبی کند.
وی همچنین با اشاره افزایش تعداد دانشجویان ثبت نامی دانشگاه پیام نور نسبت به سال قبل گفت: آگاهی از شرایط دانشگاه پیام نور سبب افزایش تعداد ثبت نام های این دانشگاه در سال جاری شده است.

مسئول سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه پیام نور استان بوشهر تمام دستاوردهای فرهنگی دانشگاه نتیجه همدلی بوده است.
حجت الاسلام یوسف جعفری با اشاره به این طرح ها گفت: اعزام فعالین فرهنگی از طرح های بسیارخوبی بود که در دانشگاه برگزار می شود. همچین دانشگاه پیام نور استان بوشهر تا قبل از حضور نهاد برای اجرای طرح ضیافت اندیشه به سایر دانشگاه ها وابسته بود که با آمدن نهاد مستقل شد.
وی افزود:هدف ما درنهاد رهبری اجرای طرح مهندسی فرهنگی بوده است زیرا فرهیختگان جامعه در هرکشور تاثیر گذار هستند. در دانشگاه پیام نور استان بوشهر همچنین به دنبال اجرای منویات مقام معظم رهبری بخصوص درموارد زیر بودیم:ایجاد حاکمیت اسلامی،تربیت نسل مومن و انقلابی،فضای غالب در دست دانشجویان انقلابی باشد،ایجاد دانشگاه انقلابی زیرا دشمن از دانشگاه انقلابی حراس دارد.
درپایان این جلسه از زحمات حجت الاسلام یوسف جعفری در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه پیام نور استان بوشهر تقدیر شد و حجت الاسلام مسعود داستار به عنوان مسئول جدید نهاد معرفی شد.
حجت الاسلام مسعود داستار سابقه معاون دفتر نهاد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر را در کارنامه خود دارد و دارای تحصیلات سطح سه حوزه می باشد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ