انتخاب دانشجوی مرکز خلخال به عنوان یکی از ۵ نماینده کانون‌های تئاتر دانشگاهی سراسر کشور

.

پری ملکی، دبیر کانون تئاتر دانشگاه پیام ‌نور مرکز خلخال، در دومین نشست تخصصی آموزشی دبیران کانون‌های تئاتر سراسر کشور که به میزبانی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه در دانشکده زبان و ادبیات فارسی برگزار شد، به عنوان یکی از نماینده کانون‌های تئاتردانشگاهی سراسر کشور برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی، دومین نشست تخصصی آموزشی دبیران کانون های تئاتر سراسر کشور با جضور بیش از ۷۰ دبیر از دانشگاههای سراسر کشور در تاریخ ۱۵ و ۱۶ آبان ماه در دانشگاه علامه برگزار شد و در انتخابات شورای مرکزی دبیران کانون‌های تئاتر با حضور کارشناس وزارت علوم، از بین ۱۵ کاندید تایید صلاحیت شده، امیرحسین‌ثمینی، دبیر کانون تئاتر دانشگاه تهران، مهدی گمار، دبیر کانون تئاتر دانشگاه هنر، سارینا پناهیده، دبیر کانون تئاتر دانشگاه کردستان، پری ملکی، دبیر کانون تئاتر دانشگاه پیام‌نور خلخال و رضا هدایتی، دبیر کانون تئاتر دانشگاه امیرکبیر با رای دبیران حاضر در جلسه به عنوان نمایندگان کانون‌های تئاتردانشگاهی سراسر کشور برگزیده شدند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ