کارگاه تخصصی حقوق ورزشی در دانشگاه پیام نور مرکز محلات برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: علی اکبر نوری، کارشناس اداره ورزش و جوانان استان مرکزی در این کارگاه گفت:حقوق ورزشی یکی از گرایش های رشته حقوق است که به بررسی مسایل حوزه ورزشی در زمینه مسئولیت های کیفری و مدنی می پردازد.

وی افزود: حوادث ورزشی شامل انواع جرایم و شبه جرایم مربوط به ورزشکاران،  مربیان ومسئولین ورزشی می شود و با جان، مال و حیثیت افراد ارتباط پیدا می کند.

نوری خاطرنشان کرد: هدف از آشنایی با حقوق ورزشی ارتقای آگاهی های حقوقی جامعه ورزشی و جلوگیری از حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی است که باید ورزشکاران، مربیان و مسئولین ورزشی نسبت به آن ها اطلاعات کافی داشته باشند.

این کارشناس حقوق ورزشی اداره ورزش و جوانان استان مرکزی در ادامه به قانون مسئولیت مدنی از جمله رفتار مجرمانه، وجود ضرر، امور خلاف قانون و رابطه علیت پرداخت و در زمینه ورزش در قانون اساسی توضیحاتی ارائه کرد.

گفتنی است که در این کارگاه تخصصی علاوه بر ورزشکاران و مربیان و مسئولین هیئت های ورزشی شهرستان محلات، جمعی از دانشجویان مقام آور ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز محلات نیز شرکت کرده و با حقوق ورزشی آشنا شدند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ