طرح مهربانی کتاب در دانشگاه پیام نور واحد نیر استان اردبیل برگزار شد

.

طرح مهربانی کتاب با توجه به تأکید منویات مقام معظم رهبری به تشویق مطالعه از دانشگاهیان، با شعار اگر لازم داری کتابی بردار و اگر نداری کتابی بگذار، به اجرا درآمده است.
به گزارش روابط عمومی، در این طرح کتاب های خوانده شده و بلااستفاده توسط شرکت کنندگان برای بهره مندی و استفاده سایرین در معرض دید عموم قرار داده می شود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ