مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد پذیرفته شدگان تمدید شد

.

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۹۵ در دانشگاه پیام نور می رساند، مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد از تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۵ لغایت ۲۳/۸/۱۳۹۵ تمدید شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ