انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب همایش «از افسردگی تا نشاط» را برگزار کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر ناظری پس از تعریف افسردگی و نشانگان و شاخص های تشخیص آن، به عوامل ایجاد کننده این اختلال و انواع آن پرداخته و افزود: از جمله راه های درمان افسردگی، روش روان درمانی است که شامل تکنیک هایی مانند کنترل ذهن می باشد.
رفتار درمانی، خانواده درمانی، معنا درمانی، نور درمانی، دین درمانی و سایر روش ها از جمله مواردی بود که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.
سپس دکتر ناظری با بیان ده خطای شناختی متداول که باعث ایجاد افسردگی می شوند، افزود: در دنیای منظم ما هیچ اتفاق و تصادفی وجود ندارد. هر اتفاقی که در زندگی ما رخ می دهد، درسی برای آموختن به ما به همراه دارد.برای وجود اشیا و افراد در زندگیمان همواره شکرگزار باشیم.ما باید به درون و دلیل هستی خود بنگریم و بدانیم که پاسخ سوالات خود را در دنیای فیزیکی اطراف خود نمی یابیم.امروز خود را به شکر گزاری اختصاص دهیم.
در این مراسم پس از مروری بر فعالیتهای گذشته انجمن علمی روانشناسی در نشست اوتیسم و دستاوردهای آن به دانشجویان، آثار دکتر ناظری معرفی شد.
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب ، همایش «از افسردگی تا نشاط» را با حضور دکتر رضا ناظری و با استقبال گرم دانشجویان و علاقه مندان در سالن شهید عضدی این دانشگاه برگزار نمود.
این همایش با پرسش و پاسخ دانشجویان و پاسخگویی دکتر ناظری خاتمه یافت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ