در چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوری نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز

.

دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان به چهارمین نمایشگاه وجشنواره بین المللی فناوری نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز راه یافتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، مدیر منطقه ویژه علمی و فناوری ربع رشیدی از ارسال ۱۵۹۱ طرح به دبیرخانه چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی خبر داد.
ایشان از راهیابی ۳ نفر ار دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان سجاد رستمی، مهدی اکبری و علی بایندور با ارائه طرح نوآورانه تحت عنوان پایا خاک در چهارمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریزخبر داد، که توانسته اند به مرحله ارائه و نمایش محصول در نمایشگاه فوق راه یابند. گفتنی است این نمایشگاه در تاریخ ۲۰ الی ۲۳ آبان ماه ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار می گردد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ