تشکر دانشجویان اتباع افغانستان از رییس مرکز ورامین

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، گروهی از دانشجویان اتباع افغانستان که در دانشگاه پیام نور مرکز ورامین تحصیل می کنند در فضایی دوستانه و صمیمی با رییس دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، رییس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین، دانشجویان اتباع را فصل مشترک علمی و فرهنگی کشورهای ایران و افغانستان دانست و افزود : امیدواریم بتوانیم زمینه های فعالیت بیشتر دانشجویان اتباع را فراهم کنیم و در این راستا از نقطه نظرات شما برای انجام اقدامات عملی در جهت ارتقای توان علمی و پژوهشی دانشجویان اتباع استقبال می کنیم.
وی همچنین شناسایی و شناساندن افغانستان در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، تاریخی و اجتماعی را از جمله رسالت های دانشجویان مقیم ایران خواند و اظهار داشت: در این راستا از تلاش ها و فعالیت های دانشجویی حمایت می کنیم.
در پایان این دیدار دوستانه، دانشجویان از دکتر عسگری رییس دانشگاه به خاطر توجه ویژه به مسائل و درخواستها تشکر نمودند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ