استقبال ساززمان مدیریت برای آموزش کارکنان توسط دانشگاه پیام نور در برگزاری دوره های آموزش آزاد

.

نشست مشترکی در خصوص برگزاری دوره های تخصصی آموزش های آزاد ویژه کارکنان دولت و داوطلبان آزاد با حضور معاونت، مدیران آموزش، مالی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ومعاونت آموزش و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در دانشگاه پیام نور چهار محال وبختیاری تشکیل شد.

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان چهار محال وبختیاری :دکتر علیرضا آبرود معاون دانشگاه پیام نور استان گفت: آموزش بخش اصلی و موتورتوسعه در هر کشور می باشد، دانشگاه پیام نور دارای پتانسیل نرم افزاری و سخت افزاری و کارشناسان توانمند در زمینه اجرای برنامه های آموزشی است  و این قابلیت را دارد که در کلیه نقاط استان، با توجه به گستردگی و داشتن مراکز و واحدها، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام نماید.

    دکتر آبرود با اشاره به اینکه آموزش باید با نگاه کاربردی ودر جهت تغییر در رفتار صورت پذیرد، اظهار نمود: دانشگاه پیام نوراستان دارای ۵۰ نفر عضو علمی دکتری و بیش از ۹۰۰ استاد مدعو می باشد ومی تواند دوره های آموزش الکترونیکی را هم برای متقاضیان  استانی وهم  به سایر متقاضیان در سایر استان های کشور ارائه نماید.

     دکتر شجاعی معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با استقبال از انعقاد تفاهم نامه با  دانشگاه پیام نور و اعلام آمادگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت برون سپاری آموزش ها به دانشگاه پیام نور بیان نمود: سه اصل تسریع، تسهیل و معطوف به هدف بودن از اهداف این دوره ها می باشد،وی در ادامه افزود: آموزش نیاز مدیران و کارکنان می باشد و نباید مدیران از این موضوع احساس بی نیازی کنند. وی همچنین گفت:دانشگاه پیام نور با داشتن، پیشینه آموزشی این ظرفیت و توانایی را داردکه  با برگزاری دوره های آموزشی با محتوای خوب ، تخصصی  و متناسب با عنوان ها و سرفصل های ارائه شده در جهت آموزش اقدام نماید .

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ