نشست هم اندیشی ریاست و مدیران دانشگاه پیام نور مرکز سقز با انجمن های دانشجویی با هدف بحث، تبادل نظر و هماهنگی بیشتر در خصوص مسائل و برنامه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در سالن جلسات این مرکز برگزار شد

.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز در این نشست با بیان اینکه دانشجویان رکن اصلی دانشگاه هستند، گفت: نقش آفرینی بیشتر دانشجویان و انجمن ها در فعالیت های علمی و فرهنگی دانشگاه به صورت هدفمند، ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص مسائل مختلف آموزشی، اجرایی و فرهنگی برای پیشرفت و نشاط علمی در دانشگاه ضروریست.

دکتر علیرضا شریفی گفت: رسالت اصلی دانشگاه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و در کنار آن توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است، لذا همگرایی کارکنان، اساتید و دانشجویان برای پیشبرد بهینه این رسالت  ها ضروریست.

وی از دانشجویان خواست در زمینه های کارهای پژوهشی و کارآفرینی، انتشار نشریات دانشجویی، کلاس های فوق برنامه، اختراعات و ابتکارات تلاش بیشتری نمایند و دانشگاه از این فعالیت ها حمایت جدی می نماید.

در ادامه این نشست دانشجویان شرکت کننده به بیان نظرات خود پرداختند و خواستار همسویی و تطابق ساعات تدریس دروس با مطالب و حجم کتاب ها، ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاه ها، برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی، توسعه امکانات کارگاه ها و آزمایشگاه های مرکز، برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی، راه اندازی مرکز مشاوره، برگزاری مسابقات ورزشی و بازدیدهای علمی بیشتر، توسعه امکانات رفاهی و … شدند.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ