نمایشگاه عکس آشنایی با بیماری ایدز و پیشگیری از آن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساوه در دانشگاه پیام نور مرکز ساوه برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی: در راستای آشنایی دانشجویان با بیماری ایدز و ارایه آموزش های لازم به منظور ارتقای سطح آگاهی های فردی، نمایشگاه عکسی ویژه دانشجویان در پیام نور ساوه برگزار شد.

گفتنی است در حال حاضر ایدز درمان ندارد ولی با رعایت برخی اصول می توان از آن پیشگیری کرد و به میزان قابل توجهی درصد ابتلا به این بیماری را در جامعه کاهش داد. این نمایشگاه با هدف لزوم اقدام برای آموزش همگانی جهت کاهش درصد ابتلا به این بیماری مهلک برپا شد.

گفتنی ست عکس ها و پوسترهای این نمایشگاه حاوی مطالبی پیرامون مشکلات احتمالی و پیامدهای منفی ناشی از ایدز، اتخاذ شیوه های مناسب و منطقی و دوری از رفتارهای پرخطر به منظور عدم بروز مشکلات حاصل از این بیماری بود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ