کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید) در مرکز مشاوره و امور بانوان مرکز کرمان برگزار شد

.

محبوبه اسدی مسئول مرکز مشاوره واموربانوان مرکز کرمان اظهار داشت:در راستای اجرای مفاد آیین نامه ستاد مرکزی استقبال از دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی جاری، مبنی بر برگزاری کارگاه مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان عزیز ورودی جدید و نیز با عنایت به ضرورت و اهمیّت آشنایی دانشجویان با انواع مهارت های زندگی، اولین کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید ) توسط مرکز مشاوره و امور بانوان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، در ۱۲آبان ماه جاری برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی که با همکاری معاونت فرهنگی سازمان ورزش و جوانان برگزار شد؛ دانشجویان با انواع مهارت های زندگی از قبیل مهارت های خودآگاهی، کنترل خشم، مقابله با استرس ، حل مسأله وتصمیم گیری، ارتباط مؤثر، تفکر خلاق و تفکر نقادانه آشنا شدند و در پایان کارگاه نیز به طرح سؤالات و مشکلات خود پرداختند.

مسئول مرکز مشاوره وامور بانوان مرکز کرمان گفت:کارگاه های آموزشی متعددی با محورهای مختلف در راستای بهبود کیفی عملکرد دانشجویان و به منظور پیشگیری از آسیب های دوران دانشجویی، در طول این نیمسال تحصیلی در مرکز مشاوره  برگزار می شود و از کلیه دانشجویان عزیز دعوت می شود در این کارگاه ها شرکت نمایند.

اسدی خاطرنشان کرد: دانشجویان با مراجعه به سایت مرکز کرمان، قسمت مرکز مشاوره وامور بانوان می توانند از زمان برگزاری این دوره ها و نیز سایر برنامه ها و خدمات مرکز مشاوره اطلاع یابند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ