۳ مقاله از عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدرسین دانشگاه پیام نور شیراز در همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه پذیرفته شد.

.

به گزارش روابط عمومی ، مقاله های بررسی تطبیقی  مفهوم صلح در حقوق بین الملل با صلح مبتنی بر آموزه های پیامبر اکرم (ص)، بررسی دیدگاه قرآن راجع به صلح و جنگ که توسط دکتر محمد قربان زاده عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و سید مصطفی کازرونی مدرس دانشگاه پیام نور شیراز به نگارش درآمده است،دراین همایش پذیرفته شد.همچنین مقاله تاملی بر سیره حکومتی پیامبر(ص) نیز که از سوی حمید شاکری مدرس دانشگاه پیام نور شیراز به نگارش درآمده است نیز دراین همایش مورد پذیرش قرار گرفته است.

همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه  روزهای اول و دوم دی ماه  در تهران برگزار می شود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ