نشست مشترک نظم و امنیت از دیدگاه پدافند غیرعامل با همکاری نیروی انتظامی در دانشگاه پیام نور مرکز ورامین برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، مسئول برآورد و افکار سنجی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در این نشست که با حضور نمایندگانی از ادارات شهرستان انجام شد، گفت: همه دستگاه ها و سازمان ها باید مقابله با انواع تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی و لزوم برنامه ریزی اصولی هر سازمان برای مقابله با این گونه تهدیدات و همچنین نقاط آسیب پذیر در بحران های احتمالی را بشناسند.
شیرمحمدی ضمن معرفی اجمالی انواع تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی، توجه ویژه به بخش های آموزشی جامعه نظیر خانواده ها و مدارس را خواستار شد و افزود : دستگاههایی که بطور مستقیم در این امور دخیل اند نظیر آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، نیروی انتظامی و بهزیستی و سایر دستگاه ها باید با تشکیل کارگروههای تخصصی به آسیب شناسی در این زمینه پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف احتمالی در برخورد با بحران های اجتماعی و طبیعی، این نقاط ضعف را برطرف کنند تا آسیب پذیری جامعه و مردم، بخصوص جوانان و نوجوانان را کاهش دهند.
وی همچنین از نگرش بلندمدت دستگاهها و نهادها به موضوع مقابله با آسیب های اجتماعی بعنوان یک اصل راهبردی یاد کرد و افزود : برنامه ریزی ها نبایستی بصورت مقطعی و کوتاه مدت باشد، بلکه با نگاه بلندمدت باید آمادگی دائمی و همیشگی با توان بالا را در مقابله با تهدیدات اجتماعی حفظ کرد و البته این فرهنگ سازی از سطوح پایین جامعه شکل می گیرد؛ به صورتی که خواست و اراده آحاد مردم از دستگاههای مسئول باید این باشد که در مقابل انواع تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی با آگاه سازی عمومی، جامعه را مصون نگه دارند تا آسیب پذیری اجتماع به حداقل برسد.
در ادامه این نشست، نمایندگان ادارات شهرستان، نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص لزوم برنامه ریزی های مدون و با قابلیت اجرا برای مقابله با انواع تهدیدات اجتماعی اعم از تهدیدات طبیعی و یا تهدیدات غیرطبیعی و نیز راهکارهایی در خصوص کنترل فضاهای مجازی مطرح نمودند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ