کرسی آزاداندیشی با محوریت ارتباط دختر و پسر از دیدگاه اسلامی ، اجتماعی و جوامع بشری در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، کرسی آزاداندیشی با موضوع ارتباط دختر و پسر از دیدگاه اسلامی ، اجتماعی و جوامع بشری توسط انجمن علمی حقوق و با همکاری اداره فرهنگی و فوق برنامه برگزار شد.
در آغاز برگزاری این کرسی پس از طرح ضوابط برگزاری، دکتر میرزایی به تبیین محوریت و موضوع اصلی کرسی پرداخته و اذعان داشتند که موضوع مورد بحث امروز به راستی یکی از موضوعات اهم جامعه کنونی ماست.
در ادامه هر دو گروه دانشجویان موافق و مخالف در خصوص این مبحث نظرات خود را مطرح کردند و دکتر تهرانی پس از شنیدن نظرات چند تن از دانشجویان، پاسخ پرسش ها و انتقادات وارده بر برخی نظرات دانشجویان را مورد بحث و بررسی قراردادند و بیان کردند که ارتباط و روابط اجتماعی در دین مبین اسلام مورد تاکید خداوند در قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) است و بخش عمده ای از سُوَر قرآنی به همین بخش از زندگی بشر تعلق دارد. از منظر اجتماعی هم انسان موجودی اجتماعیست و باید روابط وجود داشته باشد اما هر رابطه ای ضابطه ای و شروطی دارد که باید رعایت کرد.
در پایان این کرسی داوران این جلسه به جمع بندی مباحث پرداختند و اینکه رابطه و روابط فی النفسه مشکل و ایرادی ندارد و بلکه باعث پیشرفت همه جوامع انسانی است و طبق ایدئولوژی ها شرایط و قوانینی دارد و اگر در چارچوب همان مقررات پیش برود صحیح خواهد بود و در کشور ما این ضوابط توسط شرع مقدس و عرف جامعه مشخص میشود و چنانچه در همین راستا پیشروی شود نه تنها باعث پیشرفت است و از منظر دین ایرادی ندارد بلکه مورد تاکید نیز واقع شده است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ