کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر با موضوع اصول خبرنویسی برگزارشد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور کارگاه آموزشی ضمن خدمت مدیران روابط عمومی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان بوشهر با موضوع خبر نویسی در ستاد دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.
دراین کارگاه یک روزه به مباحث اصلی خبر نویسی همچون اصول و ارکان خبر،ارزش های خبری،سبک های خبری،لید و تیتر پرداخته شد.
دومین کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر با موضوع اصول روابط عمومی هفته آینده ،هجدهم آبان ماه، برگزار می شود.
این کارگاه ها با مجوز مدیریت برنامه بودجه ،تحول اداری و بهروری دانشگاه برگزار می شود و درراستای توانمند سازی مدیران روابط عمومی مراکز و واحدها است و درپایان سال از عملکرد آنها ارزیابی خواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ