.

ضمن تبریک قبولی در تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به اطلاع می رساند ثبت نام اولیه این دسته از دانشجویان به صورت غیرحضوری ودر سامانه آموزشی گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir انجام می شود.
زمان دقیق و روند ثبت نام و مدارک لازم براى ثبت نام از طریق همین پورتال و سایت سامانه گلستان به زودى اعلام خواهد شد‎.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ