دکتر رستمی ابوسعیدی : نقش خیرین در اعتلای علم غیر قابل انکار است

.

رئیس دانشگاه پیام نور در نشست با خیر دانشگاه یار و مدیرعامل بانک تجارت گفت: نقش عمده و مهم خیرین دانشگاه یار در اعتلای علم و توسعه عدالت آموزشی که مهم ترین شعار دانشگاه پیام نور نیز هست، غیر قابل انکار است.
دکتر رستمی ابوسعیدی با عنوان اینکه خدمات ارزنده خیرین در تاریخ علمی کشور و دانشگاه پیام نور همواره ماندگار خواهند ماند، افزود: کمک به تعالی علم و اندیشه و به ویژه برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور و مناطق محروم بزرگ ترین توفیق الهی و باقیات و صالحات است.
وی با تاکید بر تشریک مساعی و حضور پررنگ خیرین در ارائه خدمات علمی آموزشی به دانشجویان گفت: حضور خیرین در دانشگاه پیام نور فرصتی مغتنم برای برقراری عدالت آموزشی و تکمیل پروژه های عمرانی و آموزشی است.
وطن دوست خیر دانشگاه یار نیز در این نشست آمادگی خود را برای کمک به دانشگاه پیام نور به ویژه در استان البرز اعلام کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ