۵تن از اعضای خانواده آقای قهرمان هوشیار از کارکنان دانشگاه پیام نور واحد پاسارگاد استان فارس در مراکز دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل شدند

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد پاسارگاد، با ترغیب این کارمند دانشگاه پیام نور، علاوه برخود ایشان، همسر همراه با دوتن از خواهران وبرادر وی نیز در واحدهای پاسارگاد-ارسنجان وخرامه مشغول به تحصیل می باشند.
قهرمان هوشیار، مزیتهای فراوان دانشگاه پیام نور مانند نیمه حضوری بودن، شهریه نسبتاَ ارزان، موفقیت فارغ التحصیلان پیام نور در مقاطع ارشد و سایرآزمونهای استخدامی وآزمون وکالت وهمچنین سهولت در مهمانی وتغییر محل آزمونهای پایان ترم، استفاده از وامهای دانشجویی وتقسیط شهریه را دلیل برادامه تحصیل اعضاء خانواده خود شمرد .همچنین وی معتقد است که کارکنان دانشگاه بزرگ پیام نور تبلیغات وتشویق جهت تحصیل در این دانشگاه دولتی را در مرحله نخست باید ازخود و خانواده شروع کنند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ