وجود پیام نور در هر شهر فرصتی بی نظیر است

.

نشست صمیمی فرماندار و وامام جمعه شهرستان جوین با ریاست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی برگزار شد.
دکتر داوریار در این دیدار ضمن تقدیر از تعامل و همکاری موثر فرماندار و امام جمعه جوین با دانشگاه پیام نور شهرستان گفت: دانشگاه پیام نور واحد جوین بازوی مرکز سبزوار در تولید و گسترش علم و پژوهش است و امید است بتوانیم با حمایت سازمان مرکزی ضمن تقویت این واحد، بیش از گذشته در زمینه های علمی پیشتاز باشیم.
در ادامه این نشست نیز فرماندار و امام جمعه شهرستان جوین با اشاره به اقدامات انجام شده در این شهرستان به منظور کمک به ارتقای دانشگاه خصوصا همراه نمودن خیرین شهرستان، خواستار تقویت بیشتر دانشگاه پیام نور واحد جوین شدند.
امام جمعه شهرستان جوین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد علمی و لزوم دستیابی به قلل رفیع نوآوری در افق ۱۴۰۴، وجود دانشگاه پیام نور را در هر شهری فرصتی بی نظیر دانست که با ارائه خدمات به مردم منطقه خصوصا قشر کم برخوردار توانسته است در راه جهاد علمی کشور گام های استواری را بردارد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ