مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود پیام نور مرکز بندرعباس بر گزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۹۵ با حضور ریاست استان، رئیس مرکز، مدیران ستادی و با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد.
در این مراسم حاج آقا تقوی رئیس دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در استان هرمزگان ضمن ترغیب دانشجویان به حوزه های فرهنگی و مشارکت حداکثری در تشکلات دانشجوئی، دانشجویان دانشگاه پیام نور را از فعالین فرهنگی استان در حوزه های مختلف دینی و مذهبی دانستند. در ادامه رئیس پیام نور استان و مرکز بندرعباس به ایراد سخنانی در خصوص ویژگی ها و جایگاه دانشگاه پیام نور پرداختند.
قابل ذکر است این مراسم با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ