انجمن علمی دانشجویی روانشناسی مرکز تهران جنوب و انجمن اوتیسم ایران نشست مشترک اوتیسم برگزار کردند.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، نشست اوتیسم به همت انجمن علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب و انجمن اوتیسم ایران با حضور دکتر اردستانی و دکتر صفاری نیا با حمایت مرکز مشاوره نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب در سالن شهید عضدی این دانشگاه برگزار شد.
فائزه دهقان کار درمانگر و دانشجوی دکترای علوم اعصاب، صدیقه فراهانی با مدرک PRT از دانشگاه سن دیه گو و سینا توکلی کار درمانگر و کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی از مهمانان و سخنرانان این نشست بودند.
این نشست با هنرنمایی و اجرای موسیقی نوجوان مبتلا به اوتیسم و سخنان فیروزی، مادر تورج و هوشنگ، دو نوجوان مبتلا به اوتیسم در مورد تجربیات خود در تعلیم و توانبخشی کودکانی با وضعیت مشابه ادامه یافت و به سوال حضار پاسخ داده شد.
در پایان ، زهرا بختیاری دبیر فعلی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب به معرفی دستاوردهای انجمن طی سالهای گذشته پرداخت و از اعضای فعال انجمن طی یکسال گذشته قدردانی کرد.
گفتنی است، اوتیسم Autism نوعی اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی- کلامی غیر طبیعی مشخص می شود . علائم این اختلال در سال های اول عمر بروز می کندو علت اصلی آن ناشناخته است. این اختلال در پسران شایع تر از دختران است. این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ