افسران جوان جنگ نرم ، اثرات موسیقی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، باشگاه افسران جنگ نرم با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه ، اثرات موسیقی مخرب بر زندگی روزمره را مورد نقد وبرسی قرار دادند.
این جلسه با پخش کلیپ استاد رائفی پور و بحث و تبادل نظر اعضاء باشگاه و دانشجویان دعوت شده آغاز شد.
دبیر کانون افسران جنگ نرم گفت: هدف اصلی جنگ نرم به فرموده مقام معظم رهبری انحلال درونی و استحاله داخلی جمهوری اسلامی از طریق تغییر باورها و سست کردن ایمان مردم است و وظیفه یکایک ماست که سلاحی باشیم در مقابل این تغییر باورها و چه بسا یکی از راه های نفوذ، استفاده بی رویه و غلط از موسیقی در زندگی روزمره به جای دین باوری و تمایلات مذهبی است که با هوشیاری نسل جوان دانشجو خواهد توانست اثرات منفی آنرا شناسایی و مورد بازبینی قرار داد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ