اولین سمینار آشنایی با توسعه فناوری نانو در دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی در سالن کنفرانس این مرکز در جمع ۱۳۶ دانشجو در رشته های مختلف برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مهندس عباس مصلی نژاد مدرس ستاد ویژه وتوسعه فناوری نانو در طول دوره مباحث ،کاربردهای فناوری نانودر کفیت زندگی مردم وهمچنین موارد خاص مرتبط به این فناوری را تشریح نمود۰
در ادامه مهندس عباس میرزا پور نماینده ستاد ویژه توسعه و فناوری نانوگفت :هدف از برگزاری هفته نانو ایجاد علاقمندی در اساتید،دانشجویان،دانش آموزان و همجنین مسولین کشور در توسعه و تلفیق علوم فناوری نوین در سایر رشته های تحصیلی و صنعتی می باشد ۰
در حاشیه این سمینار نمایشگاه عکس از دستاوردهای فناوری نانو از ساعت ۱۴لغایت ۱۸ در این مکان دایر بود۰

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ