ضرورت بر تشکیل شرکت های دانش بنیان/ راه اندازی شورای علم سنجی در دانشگاه

.

دکتر کریمی در جمع مسئولان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با اشاره بر حسن نظر رئیس دانشگاه و حمایت ایشان در بخش پژوهش و فناوری گفت: با توجه به اینکه در بخش پژوهش و فناوری بیشتر شاهد نگاه مصرف گرایانه و رفع تکلیف هستیم امیدواریم در آینده و با تلاش مدیران جدای از این نگاه در راستای ماموریت و هدف والای بخش پژوهش و فناوری گام برداریم .
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از پیگیری و ارائه خواسته عمده ی دانشگاه که شکل گیری پارک علم و فناوری ویژه در دانشگاه پیام نور است خبر داد و افزود: با شکل گیری این مجموعه ،سایر مراکز رشد تحت نظارت این پارک به فعالیت خواهند پرداخت .
وی ادامه داد: مراکز نوآوری یک پتانسیل و فرصت بی نظیر است که در حوزه معاونت علمی و فناوری به مجموعه اقدامات اضافه خواهد شد .
دکتر کریمی در راستای هدف مند تر شدن مدیریت ها گفت : مدیر پژوهشی و کارافرینی قرار است به مدیر ارتباط با صنعت و کارافرینی تغییر یابد و ماموریتی جدید و قوی تر در این حوزه پژوهشی و فناوری فعالیت داشته باشد .
دکتر کریمی با معرفی بخش فناوری و پژوهش به عنوان ویترین دانشگاه افزود: باید تلاش ما بر این باشد که این ویترین را به بهترین شکل عرضه و معرفی کنیم که این مهم با حمایت مسئولین دور از انتظار نیست.
معاون پژوهشی و فناوری با اشاره به ذائقه ی نسل جدید اظهار داشت: ما به اینده دانشگاه خوشبین هستیم و اعتقاد ما بر این است نسل جدید با سیستم آموزشی ما بسیار سازگار است تا سیستم های آموزش سنتی ، لذا این هنر ماست که در معرفی دانشگاه به نسل جدید موفق باشیم و این نسل را با دانشگاه عجین کنیم .
وی ادامه داد :با وجود همه ی نامهربانی ها ، خوشبختانه مجموعه دانشگاه با حمایت وزیر با صلابت راه خود را ادامه می دهد و ان شا.. دور از دسترس نخواهد بود دانشگاه پیام نور نقشی بارزتر و شایسته تر را بین مردم و نسل اینده ایفا کند.
دکتر کریمی گفت :با توجه به اینکه نسل سوم دانشگاه ها با شرکت ها ی دانش بنیان نمود و ظهور پیدا خواهد کرد شکل گیری شرکت های دانش بنیان مورد تاکید ماست و انتظار میرود در این بخش قوی تر وارد شویم .
ایشان شکل گیری شورای علم سنجی دانشگاه را با رویکرد پیشرفت علمی ،نمود خوب دانشگاه پیام نور در بخش ویترینی دانست
وی افزود ظرفیت های پژوهشی را باید در تغییر ماموریت ها لحاظ کرد از جمله شکل گیری واحد های پژوهشی و استقرار شرکت های دانش بنیان در این واحد ها می تواند مورد لحاظ باشد که خوشبختانه استان کرمان از این لحاظ دارای پتانسیل های بسیار بالایی است.
معاون پژوهشی و فناوری حمایت مجموعه مالی با نگاه ارائه خدمات و درامدزایی را در بخش آزمایشگاهی تحسین کرد و ابراز امیدواری کرد که با این رویکرد، شاهد اتفاقات خوبی در بخش ازمایشگاهی خواهیم بود .
وی از اتصال شبکه شاپنا به شبکه شاعای کشوری خبر داد و آن را معرف توانمندی های دانشگاه در این بخش دانست.
دکتر کریمی به تعداد بیش از ۳۰۰۰ ازمایشگاه و ۶۰۰۰ دستگاه پیشرفته در دانشگاه پیام نور اشاره کرد و از عدم معرفی این توانمندی در سطح جامعه علمی کشور اظهار تاسف کرد و گفت: در حال حاضر و با تهیه کاتالوگ های مصور قصد معرفی فضاها و تجهیزات آزمایشگاهی و معرفی این ظرفیت ها را در سطح کشور داریم.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ