آینده ی درخشان دانشگاه پیام نور در گرو همدلی و هماهنگی است

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر حسنی معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه در جمع دانشگاهیان پیام نور استان کرمان، با اعلام و مقایسه تعداد دانشجویان ثبت نام شده نسبت به دو سال گذشته گفت :خوشبختانه دانشگاه پیام نور با توجه به دلسوزی همکاران در سراسر کشور توانسته است ضمن جلب اعتماد خانواده ها روند کاهش دانشجو را به حداقل برساند .
وی در ادامه با اشاره به تکمیل پروژه های عمرانی افزود : با توجه به افتتاح ۱۱۰ طرح عمرانی در هفته ی دولت و پیش بینی افتتاح ۱۰۰ پروژه عمرانی باقی مانده در دهه ی فجر امسال ،گذر از بحران سرمایه گذاری و پرداخت ها را پیش رو خواهیم داشت .
دکتر حسنی گفت : نگاه دانشگاه در کنترل هزینه ها با هدف اتکاء به درامد های غیر شهریه ای پایه گذاری شد ه است و همه باهم باید سعی کنیم تا با استفاده از درامد های متنوع میزان اتکاء به شهریه را به حداقل ممکن برسانیم و بدین ترتیب شاهد تثبیت شهریه ها باشیم .
ایشان سه راه درآمدی را کنترل هزینه ، ایجاد دآرمد و کمک از دولت نام برد و خاطرنشان کرد:ایجاد درامد با مسئله جذب دانشجو ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.
ایشان با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط مالی دانشجویان افزود: دانشجو نباید پاسخگوی هزینه های بالای دانشگاه باشد و سیاست اصلی دانشگاه باید در این زمینه صرفه جویی باشد
وی با اشاره به نیاز دانشجویان و انتظارات ایشان از دانشگاه بر آموزش کارکنان و اعضای هیئت علمی تاکید نمود و اظهار داشت :آموزش آیین نامه ها باید به جد در دستور کار قرار گیرد .
معاون اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه در پایان با توضیح لزوم انظباط کاری و برنامه ریزی صحیح و دقیق دانشگاه اظهار داشت دانشگاه پیام نور دارای پتانسیل و سرمایه های عظیم است لذا باید از سرمایه ها به نحو احسنت و در مسیر صحیح استفاده گرد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ