کلنگ سردر جدید دانشگاه پیام نور مرکز کرمان زده شد/ اختصاص۴میلیارد ریال به طرح های عمرانی این دانشگاه

.

کلنگ سردر جدید دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با حضور دکتر حسنی معاونت اداری، مالی و عمرانی و دکتر محمدعلی کریمی معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور زده شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، معاونین دانشگاه در بازدید از دانشگاه پیام نور استان کرمان از طرح ها و پروژه های مختلف عمرانی مرکز کرمان بازدید و روند پیشرفت و نیازها و اولویت های این طرح ها را بررسی کردند.
دکتر حسنی ضمن اشاره به اختصاص اعتبارات مناسب برای اتمام طرح های نیمه تمام این دانشگاه گفت : مبلغ ۴میلیارد ریال اضافه بر بودجه مصوب جهت  تسریع تکمیل پروژه محوطه سازی نیز به دانشگاه پیام نور کرمان اختصاص داده شد.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور کشور همچنین بر زیبا سازی ومحوطه سازی اصولی با مصالح خوب تاکیدکردند.
همچنین دکتر کریمی معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور در این بازدید در خصوص ارتقاء سیستم های نوین دانشگاه گفت: باید سیستم یکپارچه اطلاعات در دانشگاه راه اندازی شود و لازم است که استانها نیز سیستم های خود را بروز کنند .
همچنین دکتر محمود فرهادیان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در این بازدید ،گزارشی از روند توسعه وپیشر فتهای عمرانی این دانشگاه ارائه کردند وافزود: تلاش می کنیم با راهکارهای مناسب ،که طرح ها را با حداقل قیمت و با کیفیت مطلوب و برنامه ریزی اجرا نمائیم.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ