جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور طبس برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این جلسه به منظور تبیین مقررات آموزشی و دانشجویی و با حضور مسئولین شهرستان و مدیران و مسئولین دانشگاه در سالن اجتماعات مجتمع آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه پیام نور طبس برگزار شد.
همزمان با برگزاری این جلسه، بسیج دانشجویی دانشگاه و کانون های فرهنگی و هنری اقدام به عضو گیری از دانشجویان ورودی جدید و ارائه گزارش فعالیتهای خود در سال گذشته پرداختند.
لازم به ذکر است در ابتدای مراسم یک پک فرهنگی ( شامل پوشه دکمه دار، خودکار، بروشور درمورد عفاف و حجاب، بروشور دانشگاه پیام نور طبس ، منشور اخلاقی دانشجویان و بسته فرهنگی بسیج دانشجویی) برای دانشجویان شرکت کننده توزیع شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ