دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی ملزم به گذراندن دوره ایمنی آزمایشگاهی شدند.

.

به گزارش روابط عمومی پیام نور، دکتر رحیمی معاون آموزشی و پژوهشی استان افزود: به منظور بالا بردن استاندارد فعالیت های آزمایشگاهی و ایمنی کاربران فعال در آزمایشگاه ها، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی استان خراسان رضوی که تمایل به کار در مجموعه آزمایشگاه ها را دارند، ملزم به گذراندن دوره ایمنی آزمایشگاهی HSE شدند.
وی افزود:به همین علت اولین کارگاه ایمنی، حفاظت، مدیریت آزمایشگاه و آشنایی با الزامات HSE، مختص دانشجویان بصورت رایگان در مرکز‌مشهد برگزار گردید.
دکتر رحیمی افزود: در این کارگاه مباحثی در خصوص مسایل ایمنی و آزمایشگاهی، نحوه ورود و فعالیتهای متفرقه در آزمایشگاه، آشنایی با برخی مواد شیمیایی و‌خطرناک، عوامل بیماریزا، انفجاری و‌پرتوزا، مطرح ‌گردید.
همچنین مسایل مهمی در خصوص پیشگیری از سوانح و اتفاقات غیرمعمول در داخل آزمایشگاه ها توسط ‌اساتید مجرب تدریس گردید.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ