کارگاه آموزشی مدیریت اثربخش دربهینه سازی مصرف انرژی در دانشگاه پیام نور بوشهر برگزارشد

.

کارگاه آموزشی مدیریت اثربخش دربهینه سازی مصرف انرژی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی در دانشگاه پیام نور بوشهر برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، با حضور دکتر ابولفضل بهشتی استاد دانشگاه کاول بروکسل اروپا کارگاه آموزشی مدیریت اثربخش دربهینه سازی مصرف انرژی جهت اعضای هیات علمی و اعضای علمی مدعو دانشگاه پیام نور استان بوشهر برگزارشد.
رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر دراین کارگاه گفت: با توجه به رشد مصرف انرژی در کشور، توجه به بهینه سازی مصرف انرژی به منظور حفاظت از محیط زیست، تامین امنیت عرضه و صیانت از منابع و ثروتهای ملی به یکی از اولویتهای مهم کشور تبدیل شده است.
محمد رضا بحرانی افزود: ما به عنوان اساتید دانشگاه موظف به آگاهی دانشجویان و جامعه دراین خصوص هستیم و همین دلیل امروز این کارگاه را برگزار نمودیم.
دکتر ابوالفضل بهشتی دراین کارگاه به مباحثی همچون میزان مصرف انرژی درکشور ،مسیر های اتلاف انرژی درایران،راه های جلوگیری از اتلاف انرژی ،بهره برداری از انرژی هایی مثل انرژی خورشیدی که ارزان و پاک تمام می شود پرداخت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ