دانشجویان دانشگاه پیام نور چهارمحال وبختیاری در بیستمین جشنواره سراسری قرآن وعترت دانشجویی موفق به کسب رتبه شدند .

.

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال وبختیاری چهار نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان در بیستمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی دربخش کتبی موفق به کسب رتبه شدند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ