ارزیابی عملکرد، وسیله ی مناسب برای تشویق و حتی تنبیه کارکنان است

.

اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان با حضور دکتر محسن دیانت سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، مهندس اسدی لاری مدیر نظارت و ارزیابی استان و اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ،دکتر محسن دیانت در نشست نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه ارزیابی عملکرد وسیله ی مناسبی برای تشویق و حتی تنبیه کارکنان است، گفت: هدف از نظارت و ارزیابی در دانشگاه به حداکثر رساندن بهره وری و سرمایه گذاری روی نقاط قوت کارکنان می باشد.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان هدف از تشکیل شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه را اجرای دقیق قوانین، مصوبات، آئین نامه ها و ارتقای کیفیت دانشگاه دانست.
دکتر دیانت با اشاره به اینکه عدالت نقش مهمی در سازمان بر عهده دارد افزود: رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان، منجر به تعهد بالاتر آنان نسبت به سازمان می شود.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد در دانشگاه گفت: در سازمان ها هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف باید آگاهی از موقعیت خود داشته باشد و نقاط قوت و ضعف عملکرد رفتار خود را بر طرف نماید
سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان بر خودارزیابی کارکنان و روسای مراکز و واحدها نیز تأکید نمود و اظهار داشت:خود ارزیابی، ابزاری اثربخش برای برنامه های دانشگاه و ایجاد تعهد به اهداف است.
در ادامه مهندس اسدی لاری مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان گفت: هدف ما هیچگاه از نظارت مچ گیری نیست بلکه همکاری با دانشگاه برای شناسایی و آسیب شناسی و رفع آن است.
گفتنی است اعضای شورای نظارت و ارزیابی استان متشکل از ۲نفر عضو هیات علمی دانشگاه، ۲نفر از روسای مراکز و واحدها و ۴ نفر از کارکنان که به صورت رای گیری انتخاب شده اند، می باشد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ