دانشگاه پیام نور پتانسیل بالایی در حل معضلات اجتماعی دارد

.

ششمین کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان البرز به میزبانی دانشگاه پیام نور البرز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر حقیقی معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز این کمیسیون با عنوان اینکه هیات "اندیشه ورز"در راستای کاهشهای آسیبهای اجتماعی البرز با حضور متخصصان دانشگاهی و سایر گروهها و نهادهای اجتماعی در استان البرز تشکیل خواهد شد،گفت:بهرمندی از تجارب علمی متخصصان مسائل اجتماعی به ویژه دانشگاهیان در این اتاق فکرارزشمند و ضروری است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز همچنین از پتانسیلهای بالای علمی و پژوهشی دانشگاه پیام نور جهت حل معضلات اجتماعی و کاهش آسیبهای آن سخن گفت و اظهار داشت: قطعا" در تشکیل هیات اندیشه ورز استان البرز از توانمندیهای منحصر به فرد دانشگاهیان پیام نور استان البرز بهره خواهیم برد.
دکتر جلالیان رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز نیز در این کمیسیون، بهره مندی از ظرفیت و پتانسیلهای علمی،پژوهشی،دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای استان البرز در حل مسائل اجتماعی را مهم قلمداد کرد.
وی از تحصیل بیش از ۲۵ هزار دانشجو درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز در ۶ مرکز و واحد خبر داد و تصریح کرد:برنامه های موثری در راستای ارتقاء کیفیت و کارآفرینی دانشجویان این دانشگاه تدوین شده است.
جلالیان با اشاره به توانمندیهای دانشگاهیان پیام نور و موفقیت بیش از ۳۰هزار نفر از دانش آموختگان این دانشگاه در آزمون ورودی دانشگاههای دولتی کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی؛ماموریت گرایی و افزایش کیفیت همسو با اهداف کارآفرینی را چشم انداز دانشگاه پیام نور اعلام کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ