افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان در مسابقات کشوری قرآن و عترت

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان در پیامی به دانشجویان افتخار آفرین این دانشگاه در مسابقات کشوری قرآن و عترت تبریک گفت.
صادق ذوقی افزود:براساس ارزیابی داوران جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین، در بخش برادران، دانشجویان حامد روستایی در بخش کتبی آشنایی با ترجمه و تفسیرقرآن کریم حائز رتبه اول کشوری ،
محمد علی قارداشی در بخش دعا و مناجات خوان حائز رتبه سوم کشوری، ابوذر ظفری دربخش آیین سخنوری حائز رتبه پنجم کشوری شدند. در بخش خواهران، خانم معصومه بهرامی اصل در بخش دعا ومناجات خوانی (خواهران) حائز رتبه سیزدهمین کشوری شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ